VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Vašim osebnim podatkom posvečamo posebno skrb in pozornost. Vsi podatki, ki jih vnesete ob povpraševanju so skrbno varovani in jih v nobenem primeru ne posredujemo tretjim osebam, prav tako vaših osebnih podatkov po našem odgovoru vam, ne hranimo.

Podjetje SUPER POTENCIAL, Robert Malavašič Šurca s.p. je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Za potrebe odgovora na vaše povpraševanje potrebujemo naslednje uporabnikove podatke:

- Ime in priimek

- elektronski naslov

- telefonska številka

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Omenjenih osebnih podatkov ne hranimo trajno.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih SUPER POTENCIAL, Robert Malavašič urca s.p., V Zatišju 5, 1360 Vrhnika, zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.